OWNER
* NOR ADILAH RUSLAN
* 18 JUNE 1991
* MENJADI GURU YANG CEMERLANG DUNIA AKHIRAT
* BERJAYA MEMDIDIK ANAK BANGSA 
* MENJADI ROLE MODEL KEPADA PELAJAR²